Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Към детската градина има създадени и яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детската градина се помещава в 4 корпуса, от които- 1 административен. В детската градина има общо 14 групи- 3 яслени и 11 градински.

За учебната 2023-2024 година групите са разпределени разпределени по следния начин:

– Три яслени групи за деца, родени 2021г. и 2022г. В трите групи децата се разпределят смесено от двата набора.

– Tри първи групи за деца, родени 2020г.

– Три втори групи за деца, родени 2019г.

– Три трети групи за деца, родени 2018г.

– Две четвърти групи за деца, родени 2017г.