ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34      ТЕЛ.: 02/859-56-34

 

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2023Г.

 

 

 

 

Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане   235521.52  
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло   3509.56  
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   27.14  
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   4080.79  
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя   53548.08  
10-00 10-11   Разходи за храна   15582.96  
10-00 10-15   Разходи за материали   2076.93  
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия   37643.94  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги   12521.11  
10-00 10-51   Разходи за командировки   273.82  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата      
19-00 19-01   Платени данъци и такси   957.48  
ОБЩО :   365743.33  

 

 

 

ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА”  КЪМ 31.03.2023Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.