Параграф

Бюджет Разход

 

Остатък

 

01-00 01-01   Заплати и диференцирано заплащане   477265.30  
02-00 02-05   Разходи за СБКО и представително облекло   18239.97  
02-00 02-08   Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ   1747.30  
02-00 02-09   Изплащане първите три дни от работодателя при болнични   6871.64  
05-00 05-00   Осигурителни вноски от работодателя   108374.08  
10-00 10-11   Разходи за храна   77811.75  
10-00 10-14   Разходи за учебни помагала и тетрадки   10081.28  
10-00 10-15   Разходи за материали   11945.93  
10-00 10-16   Разходи за вода, горива и енергия   58276.07  
10-00 10-20   Разходи за външни услуги   33162.14  
10-00 10-51   Разходи за командировки   2001.82  
10-00 10-62   Разходи за застраховка на сградата   1410.66  
19-00 19-01   Платени данъци и такси   957.48  
52-00 52-01/03 Разходи за придобиване на ДМА   5910.00  
ОБЩО :   814055.42  
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2023Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.