Уважаеми родители,
ДГ N8 “Проф. д-р Елка Петрова” отваря вратите си за деца на 26.05.2020г. Както за вас, така и за нас притесненията са големи, въпреки всички мерки за опазване здравето на децата и персонала. Няма да бъде лесно, но вярваме, че заедно можем да се справим в тази различна и непозната ситуация. Направено е лично допитване до всеки един родител. На базата на получените отговори са сформирани групи за периода 26.05.2020г.-29.05.2020г. Всяка седмица ще се прави ново проучване за установяване броя на децата, които ще посещават. По този начин ще процедираме за неопределен период от време, като основната цел ще бъде да съобразим допустимия брой деца в една група ( до 18 деца). Новосформираните групи ще останат в този състав до преустановяване посещението на децата в детската градина за летния период. Няма да се допуска преместване на деца от една група в друга. Новодошлите деца от 01.06.2020г., както и за всяка следваща седмица, ще бъдат разпределени в групи, в които броят на децата е по- малък. При запълване на капацитета на всички работещи групи, ще бъдат направени подгрупи, за да избегнем превишаване на максимално допустимия брой деца.
За яслените групи- За периода 26.05.2020г. -29.05.2020г. ще бъде отворена една група, за децата, чиито родители са заявили присъствие от посочената дата (помещението на яслена “А” група). На 01.06.2020г. ще отвори и втора група за децата, чиито родители са заявили присъствие от тази дата (помещението на яслена “В” група). При необходимост, на по- късен етап, ще отворим и третата яслена група.
Нека всички проявим отговорност и разбиране, за да преминем по- лесно през този етап. Апелирам всички родители, които имат начин да организират гледането на децата си вкъщи, да го направят, за да дадат възможност на тези, които нямат друг избор. Бъдете здрави и пазете себе си и вашите близки!

От ръководството

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.