Важно!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба №

Прием

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

До родителите на новоприетите деца

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

До родителите на децата от четвърта възрастова група

Уважаеми родители, Удостоверенията на децата за завършено предучилищно образование са готови. Може да ги получите на 29.05.2020г. (петък) между 09:00ч. и 18:00ч. в административната сграда на детската градина. Вярваме, че ще дойде и моментът, в който ще можем да се

ВАЖНО!!!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане

Уважаеми родители, ДГ N8 “Проф. д-р Елка Петрова” отваря вратите си за деца на 26.05.2020г. Както за вас, така и за нас притесненията са големи, въпреки всички мерки за опазване здравето на децата и персонала. Няма да бъде лесно, но