Родителска среща

Уважаеми родители, Родителската среща за всички новоприети деца за яслена група ще се проведе на 15.07.2021год. от 17:00ч. в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!   От ръководството

Отчет

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО” ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34   БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2021Г.     Параграф

Записване на класираните на 17.05.2021год. деца

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в административната сграда на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“- ул. „Ген. Стефан Тошев“ №34 всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Необходимите документи за записване

Бюджет 2021год.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО” ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34   БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.03.2021Г.     Параграф

Стратегия

Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“, РАЙОН КРАСНО СЕЛО-СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ.: 8592387   Утвърдил:                     Величка Попова Заповед №………………………..     СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020г.-2024г. ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ ГР. СОФИЯ     ОБЩИ

Годишен план

  ДЕТСКА ГРАДИНА  №8“ПРОФ.Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“-РАЙОН”КРАСНО СЕЛО”, СОФИЯ УЛ.”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ”34,,факс: 8592387;   0884801421     Утвърдил :……………………………. Величка Попова Директор Приет на Педагогически съвет с Протокол №1/16.09.2020год.     ГОДИШЕН  ПЛАН за учебната  2020 /2021 година          

Важно!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба №

Прием

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

До родителите на новоприетите деца

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при