Стратегия

Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“, РАЙОН КРАСНО СЕЛО-СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ.: 8592387   Утвърдил:                     Величка Попова Заповед №………………………..     СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020г.-2024г. ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ ГР. СОФИЯ     ОБЩИ

Годишен план

  ДЕТСКА ГРАДИНА  №8“ПРОФ.Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“-РАЙОН”КРАСНО СЕЛО”, СОФИЯ УЛ.”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ”34,,факс: 8592387;   0884801421     Утвърдил :……………………………. Величка Попова Директор Приет на Педагогически съвет с Протокол №1/16.09.2020год.     ГОДИШЕН  ПЛАН за учебната  2020 /2021 година