Родителска среща

Уважаеми родители, Родителската среща за всички новоприети деца за яслена група ще се проведе на 15.07.2021год. от 17:00ч. в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!   От ръководството

Записване на класираните на 17.05.2021год. деца

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в административната сграда на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“- ул. „Ген. Стефан Тошев“ №34 всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Необходимите документи за записване

Важно!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба №

До родителите на новоприетите деца

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при

ВАЖНО!!!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане

Уважаеми родители, ДГ N8 “Проф. д-р Елка Петрова” отваря вратите си за деца на 26.05.2020г. Както за вас, така и за нас притесненията са големи, въпреки всички мерки за опазване здравето на децата и персонала. Няма да бъде лесно, но

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.05.2020г., всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. в административната сграда на детската градина при спазване на противоепидемичните мерки. Моля, поставяйте