Протокол ДОД „Пиано“

ПРОТОКОЛ   ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В  ДГ №8 “ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА”       Днес 13.09.2022г. на основание Заповед № 692-692/09.09.2022г. на Директора на ДГ №8 и във връзка с “Правилата

Протокол-ДОД „Подвижни игри с топка“

ПРОТОКОЛ   ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В  ДГ №8 “ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА”       Днес 13.09.2022г. на основание Заповед № 692-692/09.09.2022г. на Директора на ДГ №8 и във връзка с “Правилата

Конкурс-ДОД

Детска градина  №8 „проф. д-р Елка Петрова“ РАЙОН КРАСНО СЕЛО -СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ./факс: 0884801421         ОБЯВА   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

Покана

Уважаеми родители, На 07.07.2022г. от 16:00ч. ще се проведе родителска среща за всички новоприети деца в яслени групи. Родителската среща ще бъде в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!

Конкурс- Допълнителни образователни дейности

Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“ РАЙОН КРАСНО СЕЛО -СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ./факс: 0884801421         ОБЯВА   ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

Родителска среща

Уважаеми родители, Родителската среща за всички новоприети деца за яслена група ще се проведе на 15.07.2021год. от 17:00ч. в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!   От ръководството

Записване на класираните на 17.05.2021год. деца

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в административната сграда на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“- ул. „Ген. Стефан Тошев“ №34 всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Необходимите документи за записване

Важно!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба №

До родителите на новоприетите деца

Уважаеми родители,   На 20, 21 и 22.07. 2020г. в часовите интервали: 10:00ч.-12:00ч. и 13:00ч.-15:00ч. може да заявите дата, на която желаете детето да тръгне на ясла. Записването в графика ще бъде в медицинския кабинет (административна сграда, втори етаж) при