Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“

В Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Към детската градина има създадени и яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години.