Протокол-ДОД „Подвижни игри с топка“

ПРОТОКОЛ   ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В  ДГ №8 “ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА”       Днес 13.09.2022г. на основание Заповед № 692-692/09.09.2022г. на Директора на ДГ №8 и във връзка с “Правилата

Конкурс-ДОД

Детска градина  №8 „проф. д-р Елка Петрова“ РАЙОН КРАСНО СЕЛО -СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ./факс: 0884801421         ОБЯВА   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

Покана

Уважаеми родители, На 07.07.2022г. от 16:00ч. ще се проведе родителска среща за всички новоприети деца в яслени групи. Родителската среща ще бъде в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО” ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34   ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.09.2021Г.     Параграф Бюджет Разход

Конкурс- Допълнителни образователни дейности

Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“ РАЙОН КРАСНО СЕЛО -СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ./факс: 0884801421         ОБЯВА   ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

Родителска среща

Уважаеми родители, Родителската среща за всички новоприети деца за яслена група ще се проведе на 15.07.2021год. от 17:00ч. в музикалния салон (административна сграда-втори етаж) на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“. Заповядайте!   От ръководството

Отчет

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО” ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34   БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2021Г.     Параграф

Записване на класираните на 17.05.2021год. деца

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в административната сграда на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“- ул. „Ген. Стефан Тошев“ №34 всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. Необходимите документи за записване

Бюджет 2021год.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО” ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34     ТЕЛ.: 02/859-56-34   БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 31.03.2021Г.     Параграф

Стратегия

Детска градина №8 „проф. д-р Елка Петрова“, РАЙОН КРАСНО СЕЛО-СОФИЯ, УЛ. ”ГЕН.СТЕФАН ТОШЕВ” №34, ТЕЛ.: 8592387   Утвърдил:                     Величка Попова Заповед №………………………..     СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020г.-2024г. ДГ №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ ГР. СОФИЯ     ОБЩИ