ВАЖНО!!!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане

Уважаеми родители, ДГ N8 “Проф. д-р Елка Петрова” отваря вратите си за деца на 26.05.2020г. Както за вас, така и за нас притесненията са големи, въпреки всички мерки за опазване здравето на децата и персонала. Няма да бъде лесно, но

Уважаеми родители, Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.05.2020г., всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. в административната сграда на детската градина при спазване на противоепидемичните мерки. Моля, поставяйте